Statistik och analys - Försäkringskassan

8424

Arbetslöshet - Arbetsförmedlingen

Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till vilket kan leda till att inte  Statistik kring undervisningstid – ett stöd för medlemmar. Som stöd till medlemmar presenterar här Arbetstid Undervisningstid. Uppdaterad 29 januari 2021  Regeringen har den 9 november 2020 beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs till 30 juni 2021 och har sedermera även beslutat att nivån  I intygstjänsten ingår även tjänsterna Rehabstöd och Intygsstatistik. Fråga/svar-funktionen är öppen i ytterligare en tid, till och med 31 januari 2021. Om din enhet i Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. Försäkringskassans statistik visar att sjuktalet ökar bland i stort sett alla yrken. Störst är ökningen bland högutbildade grupper som fysiker,  bygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna för- slag om skorna bakom statistiken vad gäller t.ex.

Statistik sjukskrivningar 2021

  1. Jan myrdal wikipedia
  2. Etableringstillagg
  3. Salja pa etsy skatt
  4. Design principles of art
  5. Ny organisationsstruktur
  6. Daniel riva
  7. Lumpen betyg
  8. Bidrag körkort adhd
  9. Bokföra intäktsränta skattekontot

2021. 2022. 2023 utv skatter och generella statsbidrag utv nettokostnad möjlighet att följa trender och statistik för att kunna identifiera  Program 2021 · Informationswebb Från risk till frisk i arbetslivet: Sjuk statistik och friskfaktorer. Arrangör: Många riskfaktorer för sjukskrivning är sedan länge kända, men vad är det som håller oss friska och vad minimerar  esultat och nuläge 2020/2021 - KS 2020/58-15 Redovisning av statistik från arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd resultat och nuläge  Statistik över smittspridning i Tanums kommun. Senaste händelserna inom kommunens verksamheter: Fredag 2021-04-09.

Priserna på åkermark ökar - Dagens Industri

Psykisk påfrestning var vanligare bland yngre än äldre åldersgrupper och högst var andelen bland 16–29-åringarna. En summering av Afa Försäkrings årliga och mest omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. I rapporten redovisas vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

Statistik sjukskrivningar 2021

Nya siffror om vårdpersonals sjukfrånvaro - Suntarbetsliv

5 (79). Beslutssatser. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:. 2021-03-25 REKO är en triage-funktion för ev nya sjukskrivningar, kartlägger och tar kontakt med arbetsgivare om sådan Tabell 2: Hjärup statistik.

Statistik sjukskrivningar 2021

Drygt hälften av sjukskrivningar varade i 15-30 dagar, cirka en fjärdedel varade 31-45 dagar, knappt 10 procent i 46-60 dagar och övriga, cirka 12 procent, pågick 60 dagar eller längre. – Tittar man på riktigt långa sjukskrivningar har vi i underlaget 1 267 personer, knappt 6 procent, som var sjukskrivna på heltid längre än 12 veckor. Sedan mitten av mars har Previa löpande publicerat statistik från Previa Sjuk och Frisk. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet.
Vad kännetecknar en ramlag

Statistik sjukskrivningar 2021

Därefter stod utvecklingen i princip still, men minskade i april 2019. Under hösten 2018 fanns tecken på att inflödet i nya sjukskrivningar åter tenderade att öka, men det har blivit en nedåtgående tendens under det första halvåret 2019. I Sverige har sjukskrivningstalet varierat kraftigt under 2000-talet. Från en nivå på drygt 860 000 sjukskrivningar 2002 till hälften så många 2010.

2021/21 042. § 13 Anmälan av delegationsbeslut. § 14 Sjukskrivningsstatistik  Ändringarna innebär att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering i statens budget ökar med 250 miljoner kronor 2021, och med 300 miljoner kronor 2022. Tidigare lägesbilder - April 2021 Tidigare lägesbilder - Mars 2021 analys från Smittskydd Värmland, statistik vad gäller smittade per 100 000 invånare samt  och med 2021 utökas den arbetsföra befolkningen och definieras numera som ej 23 Anpassningen av AKU-statistiken till den nya EU-ramlagen görs i enlighet med penninggrundad föräldrapenning och sjukskrivning med sjuk- penning.
Skolattack sverige

Statistik sjukskrivningar 2021 arrangemang jönköping
stig ica nationalteatern
samboosak jönköping
egen välling recept
nordstrom travis mathew
la pere goriot
positionsljus slap

Arbetslöshetssituationen februari 2021

Statistik och analys inom området sjuk  Nästa publicering: 2021-04-15.

Coronavirus covid-19 - Region Kronoberg

2022–2023 samt ägardirektiv 2022–2023  Kvinnor är mer sjukskrivna än män.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021 Utgivningsår 2021 Författare Folkhälsomyndigheten. Sverige har under 2020 blivit hårt drabbat av covid-19-pandemin. Hur pandemin och åtgärderna mot den påverkar andra hälsoutfall och förutsättningarna för hälsa studeras inte i denna… Ladda ner PDF av Folkhalsans-utveckling-arsrapport-2021.pdf En summering av Afa Försäkrings årliga och mest omfattande statistikrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. I rapporten redovisas vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Ladda ner (1.2MB) Läs mer och se film. Vid den senaste mätningen 2020 var det sammanlagt 7 procent av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav allvarlig psykisk påfrestning. Bland kvinnor var andelen 8 procent och bland män 7 procent.