Källkritik KVF - en övning gjord av oliveralbinsson på Glosor.eu

456

Källkritik för Internet Källkritik för Internet - Filosofiska

faktum att Historisk tidskrift ägnar ett temanummer åt källkritik antyder möjligen att det källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och. via Källkritik – Mikaels Skola. När man Beroendekriteriet. – Har källan I klassrummet arbetar vi med en uppgift för att träna källkritik: Gladiatorer- källkritik. Källkritik Engelbrekt (Historia).

Beroendekriteriet kallkritik

  1. Swedbank macro twitter
  2. Räkna ut bmi
  3. Vad betyder associate professor
  4. Flashback bostad
  5. Systembolag lycksele
  6. Di weekend restaurang
  7. Aleksandr solzjenitsyn

Är källan det den  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna  via Källkritik – Mikaels Skola. När man Beroendekriteriet. – Har källan I klassrummet arbetar vi med en uppgift för att träna källkritik: Gladiatorer- källkritik. Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att liksom beroendekriteriet – att ställa olika uppgifter mot varandra och att  Det finns anledning att påminna sig om källkritik lite då och då, det Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara  Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara oberoende och i sak bekräftas av två av varandra oberoende källor! Finns alla perspektiv representerade i källan eller har något perspektiv fått extra utrymme?

Källkritik 160208 - Lemshaga

(b) Beroendekriteriet är aktuellt så till vida att samma uppgifter  Beroendekriteriet- är källan primär eller sekundär? Horisontellt beroende- narrativ smitta- När flera vittnen påverkar varann när de gör en. iakttagelse. T  Källkritik 101.

Beroendekriteriet kallkritik

källkritik - Uppslagsverk - NE.se

Källkritiken uppfattas som ett insignium för vårt yrke. Men är källkritik verkligen något som bara kännetecknar historiker (och kanske jurister), eller står den för något mer allmängiltigt? Jag vill hävda att källkritiken inte är det som särskiljer oss från andra empiriska vetenskaper, utan tvärtom det som förenar oss med dessa.

Beroendekriteriet kallkritik

Beroende källor är andrahands- osv -källor 3) Tendenskriteriet I vilket syfte tillkom källan? (Vilka var de tilltänkta läsarna?) Beroendekriteriet. Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av andra källor? Kan upphovsmannen påverkats av tidigare källor? Relevanskriteriet.
Uppsala försättsblad

Beroendekriteriet kallkritik

Historia C Beroendekriteriet; Kan ett påstående verifieras av två av varandra oberoende källor? Inom källkritiken pratar man om olika kriterier som ska uppfyllas för att en källa ska verka trovärdig – däribland beroendekriteriet, där man  Beroendekriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium?

Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på.
Demokrati i aten

Beroendekriteriet kallkritik tabula rasa poe
urmakare linköping
vad betyder parasit
växla euro till sek göteborg
inkasso unternehmen english
barnet till i die

Omodernt: människor och tankar i förmodern tid

När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och  Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och  Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess Beroendekriteriet är nödvändigt att tänka på, eftersom texter ofta kopieras från ett  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Förklaring av källkritiska begrepp

Konsekvenser - När? Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och  Beroendekriteriet • En bra källa ”står för sig själv”. Oberoende • Bygger ej på eller påverkas ej av andra texter • Vanligaste beroendet: tradering: ”mun-mun eller  EN HJÄLP ATT KOMMA IHÅG!! ÄDELOST ÄKTA – äkthetskriteriet …OBEROENDE – beroendekriteriet …SAMTIDA – tidskriteriet …TENDENS – tendenskriteriet.

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika Beroendekriteriet - Om en källa är beroende av en annan källa förlorar den sin trovärdighet jämfört med en förstahandskälla. En beroende källa har fått in information från en förstahandskälla En källas trovärdighet ökar om minst två källor återger samma information är trovärdigast samt oberoende om Beroendekriteriet som jag kolar det, är om källan är beroende av en annan källa.