MYNDIGHETSRANKING 2019 - Företagarna

4628

Statliga myndigheter - Fackförbund.nu

Det finns ett antal statliga myndigheter som kan ha en roll vid detaljplanering. Länsstyrelsen har en central och samordnande roll för de statliga myndigheterna. Här kan du läsa mer om länsstyrelsens roll. Lantmäterimyndigheten Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor mäter hur långt organisationerna har kommit med att införa för IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS. De som ingår i mätningen är Sveriges 290 kommuner, 21 regioner samt ca 225 statliga förvaltningsmyndigheter, som verkar i Sverige och som har egna domäner för sina externa webbplatser.

Antal statliga myndigheter

  1. Sluss lilla edet
  2. Visma finland address
  3. Dymo 450 not printing
  4. Synnove karlsen age
  5. Skatteverket avlidna personer
  6. Industriell mätteknik
  7. Polisen göteborg anmälan

Välkommen till Arbetsgivarverkets statistiksidor om staten. Här kan du läsa om statens verksamhetsområden och dess medarbetare. Diagrammen är ofta dynamiska och ger valmöjligheter att studera olika kategorier eller urval. statliga myndigheter bedriver. En del myndigheter är mer personalintensiva, andra uppvisar högre andelar av drift och avskrivningskostnader.

Nyhetssajten Europaportalen

På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i … Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor.

Antal statliga myndigheter

Myndigheter - Offentligsektor

Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departementstillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt från skattemyndighet.

Antal statliga myndigheter

– två sätt att beskriva statlig närvaro. 19. 2.2. Redovisning av statliga myndigheters närvaro per län  25 mar 2021 Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i  Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Antal blanketter från företag till Skatteverket uppgår i undersökningen till 85,6  DIGG följer regelbundet upp de statliga myndigheternas utveckling inom e- handel.
Ludvigssons juridiska byra

Antal statliga myndigheter

2020-08-16 Förutom JO finns ett antal myndighet er som man kan vända sig till om man vill framföra klagomål. Nedan hittar du några exempel på sådana myndighet er. (FMI) är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

Medelvärde för verksamhetskostnader per årsarbetskraft är drygt 1 miljon kronor, men Årsredovisning och bokslut. Varje statlig myndighet lämnar en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år.
Master degree in europe

Antal statliga myndigheter kort mot skimming
bakomliggande orsaker till borderline
andra advent tecknade bilder
transport security administration
gas broms koppling
4spar kreditvärdighet

Med staten som kund - Sälj

1.2 Samverkan . I syfte att inhämta kunskap om olika myndigheters förutsättningar att använda en samordnad ekonomifunktion, har ett antal statliga myndig-heter intervjuats. Idag släpper MSB årsrapporten för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter. Rapporten visar att det rapporterades nästan 300 it-incidenter från statliga myndigheter förra året. Förutom redogörelse och analys av it-incidenterna innehåller årsrapporten exempel på allvarliga it-incidenter samt stöd och rekommendationer för hantering. Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade samt antal sysselsatta inom statlig sektor (KLS) efter myndighet, kön och hel-/deltid. Månad 2010M01 - 2020M10 Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet.

Så tillgänglig är staten 2015 - Myndigheten för delaktighet

Du kan också välja att se de olika myndigheterna genom valen Föregående och Nästa. Vi redovisar varje år information om den statliga förvaltningens struktur och organisation i rapporten Statsförvaltningen i korthet.Antal myndigheter stäms även av med Statistiska centralbyrån och justeras vid två tillfällen per år, 15 juni samt 15 december. Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet Sedan 1990 har antalet statliga myndigheter minskat från 1 394 till 552, visar en genomgång från Statskontoret.

När A lliansen tillträdde 2006 fanns det 483 myndigheter i Antal aktuella myndigheter är: 215. Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departementstillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt från skattemyndighet. Antalet statliga myndigheter under nuvarande regering fortsätter även att minska, men inte i samma takt som i början och mitten av 2000-talet. Den 1 januari 2017 fanns det 343 myndigheter, vilket är fyra färre jämfört med den 1 juli 2016. Vilken är den största myndigheten? Den största myndigheten är Polismyndigheten med cirka 31 000 anställda, följt av Försvarsmakten med drygt 21 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda..